علامه طباطبایی
يکشنبه - 2020 دسامبر 06 - 21 ربيع الثاني 1442 - 16 آذر 1399
ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 256907
تاریخ انتشار : 26 خرداد 1398 14:14
تعداد بازدید : 1526

روش‌شناسی علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان در گفت‌وگو با بخشعلی قنبری

روش «المیزان» معناشناسی توصیفی است


سجاد صداقت| علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان ماه ۱۳۶۰ در تبریز چشم از جهان فرو بست. علامه طباطبایی نویسنده، فقیه، فیلسوف و مفسر قرآن بود. درباره اهمیت این چهره برجسته شاید بتوان خصوصیات بی شماری را برشمرد اما زنده کردن حکمت و فلسفه و تفسیر در حوزه های تشیع بعد از دوره صفویه را باید یکی از مهم ترین این دلایل دانست. بخشعلی قنبری عضو هیات علمی گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی در گفت وگوی پیش رو به بحث روش شناسی علامه در تفسیرالمیزان پرداخته است؛ مجموعه کتاب هایی که علامه را برای همیشه در دنیای اسلام جاودانه کرد. قنبری در این گفت وگو ضمن بحث در باب روش معناشناسی، به نسبت دیدگاه فلسفی علامه در تفسیرالمیزان نیز پرداخته است.

اجازه دهید بحث را از روش شناسی علامه در تفسیرالمیزان آغاز کنیم. شما پیش از این در مقالاتی روش شناسی علامه طباطبایی در «المیزان» را بر پایه معناشناسی دانسته بودید. این روش شناسی را چگونه می توان توضیح داد؟
روشی که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان به کار گرفته است، روش سمانتیک یا معناشناسی بوده است. این روش به دو بخش عمده معناشناسی تاریخی و معناشناسی توصیفی تقسیم می شود. در معناشناسی تاریخی، کلیدواژه ها یا مفاهیم اصلی یک آیه، در طول تاریخ مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا هم بحث پیرامون سه قسمت تاریخی شکل می گیرد یا به تعبیر خود معناشناسان سه زمینه یا کانتکس را مورد توجه قرار می دهند. اولین زمینه به قبل از متن مربوط می شود. یعنی مثلا در عصر جاهلی تا زمان نازل شدن قرآن. دوم در حدود خود متن است؛ یعنی زمانه خود متن و متونی که همزمان با آن متن این مفهوم یا مفاهیم را به کار می برند. سومین زمینه هم بررسی تطور تاریخی آن مفهوم است بعد از متن. این زمینه به دنبال این است که بعدها مفاهیمی که قرآن به کار برده دچار چه اتفاقاتی شده است. از این سه زمینه به معنا شناسی تاریخی یاد می کنند.

معناشناسی توصیفی چگونه تبیین و توضیح داده می شود؟

علامه به دنبال مبحث معناشناسی تاریخی، مساله معناشناسی توصیفی را بررسی می کند. در معناشناسی توصیفی درصدد بر می آید که خود متن را به سخن در آورد و مشاهده کند که خود متن درباره فلان مفهوم یا واژه ای که در قرآن به عنوان مفهوم یا واژه ای کلیدی به کار رفته است، چه می گوید یا خود آن متن چه نظری را در خود نهفته دارد. این رویکرد را معناشناسی توصیفی می گویند. در معناشناسی توصیفی چند مفهوم مورد توجه قرار می گیرد. مثلا بررسی می کند که آیا آن مفهومی که در قرآن مورد نظر است، مفهومی اساسی است یا نسبی؟ اگر مفهوم اساسی باشد و در قرآن نیز به همین معنا به کار رفته باشد در آنجا دیگر معنای لغوی و کتابخانه ای را مدنظر قرار می دهد و بررسی تمام می شود. اما اگر معنا نسبی باشد؛ یعنی آن واژه در قرآن به معنایی غیر از لغت و در سایر مواضع قرآن در معناهای مختلف به کار رفته باشد، آنها را بررسی می کند. به اضافه اینکه برای فهم بهتر معنای آن واژه سه کار را انجام می دهد. در وهله اول به این مساله توجه می کند که آن واژه در محاصره چه واژگانی قرار گرفته؛ یعنی پیش و پس از یک واژه چه واژه هایی وجود دارد. با عنایت به آن واژه دایره معنایی واژه مورد نظر ما تا حدی حاصل می شود، چون آن واژه ها را در ارتباط با واژه مورد نظر خودمان بررسی می کنیم و این امر باعث می شود ما بدانیم که معنای واژه مورد نظر نسبت به آن معنایی که به کار رفته توسعه یافته یا توسعه نیافته است و دایره معنایی آن ضیق یا تنگ شده یا توصیف شده و ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا گفته می شود ما با مباحث همنشین سرو کار داریم. بعد از این کل متن بررسی می شود تا متوجه شویم مرادف های این واژه در سایر قسمت های متن در کجا به کار رفته اند. مثلا قرآن در کجا با استفاده از سایر واژه ها همین معنا یا معنای نزدیک به این را به کار برده است. در اینجا معناشناسان مطرح می کنند که مترادف مطلق نداریم. به این معنا که یک واژه در قرآن به کار رفته، واژه دیگر هم به همان معنا به کار رفته است. آنان معتقدند این دو واژه معنای صددرصد مشابه ندارند و حتما تفاوتی در آنها وجود دارد. با پیدا شدن این مفاهیم جانشین آنگاه ما می توانیم شبکه معنایی به وجود آوریم و براساس شبکه معنایی دوباره به فهم عمیق تر آن واژه پی می بریم. کار دیگری که انجام می شود این است که مفاهیم متقابل واژه مورد توجه قرار می گیرد. در اینجا می خواهیم ببینیم که در مقابل این واژه چه واژه هایی قرار گرفته است. البته متقابل لزوما متضاد نیست و ممکن است متغایر یا انواع دیگر تقابل مدنظر باشد. با این کاری که انجام می دهیم دوباره معنای واژه به دست می آید. در اینجا اگر در یک مورد در مراحل اولیه متن این کار را انجام دادیم طبیعتا در مراحل بعدی هم آن را به اینجا ارجاع می دهیم.  اما آنجا دیگر نیاز نیست ما براساس همین روش تفسیر کنیم.

علامه طباطبایی همه این مراحل روش شناسی تاریخی و توصیفی را در المیزان استفاده می کند؟
قصد مرحوم علامه طباطبایی این بود که این مراحل را در تفسیر قرآن مدنظر قرار دهد. منتها خود ایشان هم می دانست که به کارگیری این مراحل در تفسیر قرآن بسیار زمان بر است. ایشان سعی می کند روش معناشناسی را تا حد ممکن به کار برد. اولا عمده کار مرحوم طباطبایی در تفسیر قرآن معناشناسی توصیفی است. به نظر می رسد که ایشان در معناشناسی توصیفی تا حد ممکن تمام توان خود را به کار بسته و از این جهت توفیق زیادی هم به دست آورده است. منتها در همین حوزه مرحوم علامه طباطبایی نتوانست همه مفاهیم نسبی، نفسی یا اساسی، همنشین، جانشین، متقابل و... را به کار برد، چون این کار زمان بر بود. اما نکته مهمی که در تفسیرالمیزان به کار بسته شده است این بود که مفاهیم و معنای آیات با عنایت به خود قرآن استخراج شود. از این جهت شما می بینید در متن قرآن واژه ها به معنایی به کار رفته که در لغت ممکن است آنها وجود نداشته باشند. بنابراین مرحوم علامه طباطبایی این مساله را مدنظر قرار داده و تا حد امکان از آن استفاده کرده است و چنانکه اشاره کردم موفق هم بوده است.

 با این اوصاف علامه چندان نتوانسته به روش شناسی تاریخی بپردازد.

مرحوم علامه تا حد توان سعی کرده تاریخ واژه را نیز بررسی و بیان کند که این واژه در طول تاریخ چگونه بوده است. به اضافه اینکه ایشان در آخر تفسیرها بخشی به نام «بحث الروایی» دارد که با آن خواسته بخش دوم معناشناسی تاریخی را که بررسی واژه یا مفهوم در کانتکس معاصر و همزمان آن متن است، به کار برد. منتها مرحوم علامه در اینجا شبکه معنایی درست نکرده و فقط روایت های پیرامون آن را آورده است. ایشان در آنجا دیگر به بررسی اینکه روایات به لحاظ معنایی چه ارتباط عمیقی با آن واژه مورد نظر قرآنی پیدا می کند را بررسی نکرده است. به نظر می رسد جای چنین مطالعه ای در تفسیرالمیزان خالی است. ولی در مجموع ایشان در روش معناشناسی توصیفی که خود از آن به تفسیر قرآن به قرآن یاد می کند توفیق زیادی دارد و همین امر هم باعث شده المیزان در میان سایر تفسیرهای قرآن شاخص باشد و به همین دلیل ما وقتی معنایی را از المیزان راجع به مفهومی از قرآن به دست می آوریم واقعا می توانیم اطمینان داشته باشیم که این معنا از نظر معنا شناسی توصیفی قابل اعتماد است و قرآن در این مورد به سخن درآمده است. این توفیق بزرگ مرحوم علامه طباطبایی است.

ما علامه طباطبایی را به عنوان یک فیلسوف بزرگ می شناسیم. آیا می توانیم این دیدگاه علامه طباطبایی را در تفسیرالمیزان مشاهده کنیم؟

ایشان در پایان بحث های خود در تفسیرالمیزان بحث فلسفی هم می کند منتها بحث فلسفی در معناشناسی به طور مستقل جایگاهی ندارد. البته در علم معناشناسی مباحث فلسفی به میزان زیادی وارد شده است اما در روش معناشناسی چنین ورودی را نمی بینیم. هر چند مرحوم علامه طباطبایی بحث فلسفی را وارد کرده است اما ایشان در آنجا بحث فلسفی را در خدمت معناشناسی قرار نداده است. زمانی که ما می خواهیم بحث فلسفی انجام دهیم آن را با بهره گیری از واژگان بررسی می کنیم. البته این کار در المیزان صورت نگرفته است. در روش معناشناسی این نظریه های ما نیست که ما را پیش می برد بلکه این واژگان هستند که بحث را به جلو می برند. مرحوم علامه طباطبایی بحث فلسفی را در دل مبحث اصلی خود نمی آورد. این نوع نگاه وقتی معنادار و عمیق تر می شود که با روش معناشناسی عجین شود؛ یعنی واژه ها ما را به معنای فلسفی برسانند نه اینکه نظریه های فلسفی بر واژه ها تحمیل شود. به نظر می رسد که علامه طباطبایی فرصت پیدا نکرده است این کار را انجام دهد.

 نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12